2050 Yılında Nöroloji

İnsanoğlunun en karmaşık ve gizemli olarak nitelendirilen organını araştıran nöroloji 20. yüzyılda bir çok disiplinde gerçekleşen buluşlar ve gelişmelerden direk ve ya dolaylı yollardan en çok etkilenen bilim dalı olmuştur. Direk etkisine en bariz örnekler bu zaman zarfında görüntüleme bilimlerinde olan çığır açan gelişmeler ve bununla birlikte kemik bir kafesin içerisinde korunan bu organın anatomik ve fonksiyonel bir çok yönünün daha iyi anlaşılması olabilir. Dolaylı etkisi ise 20. Yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimleriyle insan gücü kullanan bir çok meslek grubunun yok olması ve insanların zekalarının ön planda olduğu bir çok meslek grubunun doğması, insan oğlunu hiç olmadığı kadar zekanın odağı olarak beyine karşı ilgili hale getirmiştir.

Beyin bugün artık herkes tarafından merak edilen ve ilgiyle takip edilen bir konudur. Bunun sebeplerinin başında hala barındırdığı bir çok gizem yatmaktadır. Teknolojideki gelişmeler bize çok yol kat ettirmiştir ama bu karmaşık organ karşısında kat ettiğimiz yol tüm yolun çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bugün dünyamızın kaderini değiştirecek bu teknolojik gelişmeler bir çok bilim dalını hayal edilemez bir noktaya çok kısa bir sürede taşıdı. İlerlemelerin ivme kazandığını göz önünde bulundurarak yapacağımız bir yorum şudur ki; bugüne kadarki tüm ilerlemeler önümüzdeki 50 yıl içinde olacakların yanında çok küçük kalacaktır. Milyarlarca yıllık gezegenimizde binlerce yılllık insan türünün uğraşları son 100 yılda yaşanan gelişmelere zemin hazırlamış, ve bilim bu hazırlıklarla büyük bir sıçrayış gerçekleştirmiştir. Artık gezegenler arası yolculukların konuşulduğu, genetiği değiştirilmiş türlerin yaşadığı bir zamandayız. Bu bize 2050 yılında neleri başaracağımız ve konuşacağımızın ufak bir fısıltısı olabilir

Bugün tedavileri kısıtlı olan Alzheimer,  ALS, MS, Epilepsi gibi Nörolojik hastalıkların tedavi edilebilir hatta yer yüzünden silinip tarihi hastalıklar olacağı 2050 yıllarında nöroloji teknolojiyle günümüzdekinden çok daha iç içe bir bilim olacaktır. Bir çok bilim ekibinin ve özel şirektin üzerinde çalışmalar yaptığı beyni olan akıllı robotların o yıllarda sokaklarda dolaşacağını, tüm sırları ve yapısı tamamen çözülmüş beyni insan oğlunun çok daha işlevsel ve akıllı bir şekilde kullanmak isteyeceğini, teknolojinin yan etkileri olarak bahsedilen yalnızlaşmanın, daha az konuşmanın, düşünmenin bir çok yeni nörolojik ve psikiyatrik hastalığı doğuracağını, gerçekleşen beyin nakilleri sonrası görülecek yeni hastalıkların olacağını, 3 haneli rakamları geçen uzamış insan ömrünün yeni hastalıkları doğuracağını düşünerek nörolojinin bugünkünden çok farklı hastalık gruplarıyla uğraşacağını ön görmek gerçeklikten hiç de uzak olmasa gerek. Yine son zamanlarda çok yol kat eden norolojik girişimsel işlemlerin o yıllarda bugünkünden çok daha fazla opsiyonuyla daha geniş hastalık gruplarına müdehale edebileceğini söyleyebiliriz.

Hiç şüphesiz 2050li yıllarda noröloji bugünkünden daha fazla ilgi alanıyla, gelişmiş teknolojilerle, beynin yapısı çözüldükçe ortaya çıkacak nöroteknoloji gibi yeni alanları ve bilgileriyle çok farklı yerde, ilgi gören bir bilim dalı olacaktır.

 

Not: Yazılar, belirtilen konularda site yazarlarımızın kendi kişisel fikirleridir, bilimsel makale değillerdir. Yazarlarımızca kaleme alınan yazılar kaynak göstererek dahi izinsiz bir şekilde yayımlanamaz.